Auburn
Vanaf 1 febr 2021 werken wij vanuit onze nieuwe locatie Expeditieweg 10-14 Boven-Leeuwen.

PRIVACYVERKLARING Adviba:

 

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

 

buy Pregabalin Lyrica uk 1. Adviba 

U leest op dit moment de privacyverklaring van Adviba. Bij Adviba kunt u terecht voor levering en montage van zonweringen, rolluiken, screens, overkappingen, ramen, deuren, dakramen en horren. 

De persoonsgegevens die door Adviba worden verzameld, zijn uitsluitend nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. 

Alec Barfüss | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-23566110| Kerkeland 7a, 6651 KN Druten| BTW nummer NL 192498344BO2| KVK nummer 601666330  

 

temperately 2. Doeleinden gegevens 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel omdat de gegevens noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. 

Adviba verzameld alleen noodzakelijke gegevens, zoals een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de aangegane overeenkomsten. 

• Een adres is noodzakelijk om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren. 

• Een e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk om met u te kunnen communiceren over de aangegane overeenkomst. Ook is het e-mailadres noodzakelijk voor het sturen van facturen. 

Indien er andere gegevens worden gebruikt dan die noodzakelijk zijn, zal er altijd eerst uitdrukkelijke toestemming aan u worden gevraagd. Deze toestemming kunt u later altijd weer intrekken. 

 

Maihar 3. Verstrekken aan derden 

Het kan voor Adviba noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden die van Adviba persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Adviba is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van Adviba handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet. 

 

4. Beveiligen en bewaren 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

 

5. Uw rechten 

01. Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Adviba vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Adviba. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

02. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Adviba. 

03. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Adviba vastgelegd zijn na het eindigen van de overeenkomst? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. 

04. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Adviba niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Zie hiervoor punt 6. 

 

6. Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). 

 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 

 

8. Inwerkingtreding 

Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018. 

Deze privacyverklaring is opgesteld door een jurist van J Law en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.